FANDOM


1000px-Thrain1

Thráin II. (2644-2850 T.v.) je trpaslík z fiktivního světa J.R.R. Tolkiena. Byl králem Dlouhovousáčů, které vedl do krvavé bitvy v Azanulbizaru. Zemřel uvězněn Sauronem v kobkách Dol Gulduru a při mučeních mu byl odebrán poslední ze sedmi trpasličích prstenů.

MládíEdit

Thráin pocházel z Durinova lidu. Byl synem krále Thróra , který vládnul Království pod Horou v Ereboru . Když v roce 2770 došlo k vyplenění Osamělé hory drakem Šmakem, uprchnul Thráin se svým otcem, dětmi a malou družinou směrem na jih. Usadili se na Vrchovině.

Králem Durinova liduEdit

Durinův zchudlý otec Thrór po letech ve vyhnanství pomyslel na návrat do zpustlé Khazad-dûm . Svůj prsten předal Thráinovi a pouze se svým sluhou se pokusil znovu vstoupit do obydlí svých otců. Sluha Nár po čase přinesl Thráinovi zprávu o zabití jeho otce skřety . Thráin, který se stal králem Durinova lidu, rozeslal posly ke všem ostatním trpasličím čeledím. Mezi trpaslíky a skřety se rozhořela šestiletá válka, která vyvrcholila bitvou v Azanulbizaru. Draze zaplacené vítězství otevřelo trpaslíkům cestu do Morie . Thráin, který v boji přišel o jedno oko, povzbuzoval přeživší naugrim, aby jej následovali do nitra Mlžných hor. Dáin Železná noha však mluvil proti němu a tak se trpaslíci rozešli zpět do svých sídlišť. Thráin následován svou družinou nalezl dočasný domov na západě v Ered Luin. Patrně však kvůli působení prstenu začal být po několika letech nespokojený a neklidný. Pouze s několika druhy, mezi kterými byli i Balin s Dvalinem, vyrazil v roce 2841 k Osamělé hoře . Na okraji Temného hvozdu je výprava přepadena a Thráin je živý unesen Sauronovými sluhy. Je uvězněn v kobkách Dol Gulduru, mučen a nakonec je mu sebrán poslední z trpasličích prstenů. Do Sauronovy pevnosti se podaří proniknout Gandalfovi , který od umírajícího Thráina přijme mapu a klíč od Osamělé hory . Zprávu o Thráinově smrti předá Gandalf jeho synu Thorinovi .

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.